Ansatte

Camilla Sommerfeldt Bentzen


Camilla Sommerfeldt Bentzen har vært tilknyttet Human Factors som assosiert medarbeider siden 2011. Hun har spesialisert seg innen ledelse- og organisasjonsutvikling og har et spesielt fokus på ledelse, samarbeid, relasjon, kommunikasjon, omdømme og kultur. Camilla jobber som prosessveileder for topp- og mellomledere, lederteam samt nøkkelpersoner i utvikling- og endringsprosesser. Hun har jobbet ut fra eget selskap Congruent AS siden 2006. I januar 2014 slo hun sammen selskapet sitt med merkenavnet Bedre Ledelse for å drifte og videreutvikle Bedre Ledelses konsepter og tjenester.

I tillegg til sin erfaring som prosessveileder innen område ledelsesutvikling, organisasjonsutvikling og seleksjon, har Camilla mange års ledererfaring fra salg, markedsføring og forretningsutvikling fra internasjonal telecom.

Faglig har Camilla er ”Bachleor in International Negotations and Marketing”, utdannet fra BI og «Grandes Ecoles» i Frankrike. Hun har startet en masterutdannelse i Ledelse og organisasjonspsykologi ved BI, og har etterutdanning innen positiv psykologi (NLP Master Proactitioner / Coaching). Camilla har sin operative styrke i å knytte ledelse og organisasjonsfaget direkte opp til kundens praktiske hverdag. Hun berømmes av sine kunder og kollegaer for sin tydelighet, åpenhet, relasjons- og kommunikasjonskompetanse samt humoristiske og positive fremtoning.Mobil (+47) 90 90 17 17
Back