Ansatte

Eva Langvik


Eva Langvik er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved NTNU og har personlighetspsykologi, forskningsmetode og psykometri som spesialfelt.

Hennes forskning er knyttet til implikasjoner av personlighetstrekk i forhold til helse og arbeid, psykosomatikk, teamarbeid og arbeidsmiljøkartlegging.


Mobil +47 977 27 666
Back