Ansatte

Jon Lars Syversen


Jon Lars Syversen er seniorkonsulent i Human Factors og er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 1986. Etter noen år ved Forsvarets Psykologiske og Pedagogiske Senter begynte han i Scandinavian Institute of Aviation Psychology, SIAP Norway AS, og har der vært leder og eier siden 1992. Han har bred og lang erfaring i rekruttering og utvelgelse innen operativ del av luftfartsindustrien, til flyskoler og selskaper i Skandinavia og Østen, samt med lederutvikling og kursvirksomhet innen luftfart. Ved siden
av dette har han arbeidet med assessment og lederutvikling innen det maritime og offshore der menneske-maskin-systemer, sikkerhet og ledelse også står sentralt. For øvrig har han erfaring innen utvelgelse og lederutvikling over et bredt spekter av bransjer, med testutvikling og evaluering, nedbemanning, samt noe klinisk virksomhet.

Utvelgelse, personal- og lederutvikling der målene er basert den enkeltes forutsetninger og virksomhetens kultur og mål er ett av hans områder, ved siden av utvikling av verktøy og metoder for personalarbeid. Med erfaring fra arbeid med mer enn 20 ulike nasjoner, har han også spesiell interesse for kulturelle faktorer og internasjonalt arbeid.

Mobil (+47) 906 96 004

E-mail: siap@online.no
Back