Ansatte

Kjell Sigve Kristensen


Kjell Sigve Kristensen har vært seniorkonsulent i Human Factors siden 2004, fra 2012 som assosiert medarbeider. Han har formell utdanning som magister i statsvitenskap medstøttefagene sosialøkonomi og politisk historie. Dessuten har han historie og offentlig rett mellomfag og sosiologi grunnfag.

Kjell Sigve har over 30 års erfaring i opplæring og utvikling av ledere og medarbeidere i såvel offentlige som private virksomheter, og er således en svært erfaren konsulent. Han har siden begynnelsen av 1970-tallet hatt ansvar for planlegging, utvikling og gjennomføring av interne og åpne utviklingsprogrammer i en lang rekke organisasjoner, de siste årene som rådgiver i Statskonsult, avd. for lederskapsutvikling. Hans kjernekompetanse er programledelse, veiledning av enkeltpersoner og grupper og prosesskonsultasjon.

Kjell Sigve er spesielt opptatt av endringsledelse, medarbeiderskap, teamutvikling, pedagogikk i organisasjonssammenheng og humanistisk ledelse. Han sørger alltid for å få med elementer av humor og glede i programmene og arbeider spesielt for at deltakerne i praksis skal handle i samsvar med sine visjoner, prinsipper og planer .

Mobil (+47) 90 82 83 79
Back