Ansatte

Knut Wattum

Knut Wattum er utdannet innen ledelsesfag med en Mastergrad i personalledelse og arbeidspsykologi fra Warwick Business School i 1992. Wattum har 14 års allsidig arbeidserfaring innenfor funksjonsområdet Human Resources, både fra privat- og offentlig virksomhet, og han har profesjonstilknytning som Member of Chartered Institute of Personnel and Development.

Wattum har 8 års erfaring som leder av HR-funksjonen, med ansvar for personal- og organisasjonsutvikling i et tverrskandinavisk IT selskap og et multinasjonalt logistikk-selskap. Han har også arbeidet med organisasjonsutvikling og rekruttering i Direktoratet for Utviklingshjelp, NORAD.

Knut Wattum har ivaretatt ledelsen av sitt funksjonsområde i nasjonale ledergrupper, arbeidet med utviklingsoppgaver tverrskandinavisk innen lederutvikling og ansettelsesprosesser, ivaretatt arbeidsgiveransvaret nasjonalt, og han har sittet som styremedlem for arbeidsgiver i en fem års periode for ett av disse selskapene, Scandinavian IT Group Norway AS.

Wattum sine erfaringsområder er knyttet til utviklingsarbeid i styringsgrupper, blant annet for et strategiutviklingsprosjekt for hele forretningsområdet til et IT selskap, samt styregruppe-erfaring fra utvikling og implementering av et kompetansestyringssystem og et intranett for intern kommunikasjon. Han har HR-strategisk erfaring, i tillegg til å ha ivaretatt sentrale funksjoner i forberedelser og gjennomføringen av omstillingsprosesser, slik som reorganisering og nedbemanning.

Knut Wattum holder også kurs, blant annet i rekruttering, og han har utviklet et web-basert innholdsprodukt med standardiserte dokumenter, tilpasset håndtering av
personalressurser, basert på egen HR-leder erfaring og kompetanse.


Mobil (+47) 99 00 22 53

Back