Ansatte

Linn Slettum Bjerke


Linn Slettum Bjerke er assosiert konsulent i Human Factors og utdannet Cand.Polit. i organisasjonspsykologi ved NTNU, Trondheim og UNSW, Australia. Hun driver i tillegg firmaet KIBU som har som spesialitet å bruke kunst og kultur i organisasjonsutvikling og læring og samarbeider nært med skuespillere på Trøndelag teater.

Hennes kompetanse ligger innenfor organisasjonskommunikasjon, og spesielt mellommenneskelig kommunikasjon, teamutvikling, rådgivning og coaching og strategiutvikling. Hennes spesialfelt er bruk av kunst og kultur som virkemiddel i bedriftsutvikling og hun har utviklet og forsket på feltet siden 2004.

Slettum Bjerke jobber i dag som foredragsholder, kursholder, manager, coach og prosessleder.
Linn skreddersyr program etter kundenes behov men tilbyr også faste kurs og seminar med verktøyet Diversity Icebreaker og kurs i effektiv samkjøring av team for konsulenter. Hun er også faglig medansvarlig for utviklingsprogrammet ”Positiv Prestasjonskultur for ledere og ansatte - UPP”.


Mobil +47 918 33 693
Back