Ansatte

Michel Esnault


Michel Esnault begynte som seniorkonsulent i Human Factors, våren 2005. Fra 2012 bruker har mesteparten av sin tid til stillingen som daglig leder i Sørlandsporten Næringshage, men han er fortsatt tilknyttet Human Factors AS som assosiert medarbeider.

Han er utdannet sivilingeniør fra Norges tekniske høgskole og har siden 1988 arbeidet som rådgiver innen prosjektledelse og utvikling prosjektkompetanse i ulike virksomheter i Norden. Han har etablert 2 konsulentfirmaer innen dette området og har i 14 år arbeidet som studierektor II i prosjektledelse på Handelshøyskolen BI. Her underviser han både på bachelor- og masternivå. Mihcel underviser videre i prosjektledelse på Universitetet i Agder. Michel er tidligere redaktør av bladet "Prosjektledelse".

Michel Esnault er en meget dyktig foreleser og pedagog. Han har gjennomført interne opplæringsprogrammer innen de fleste bransjer i Norge og Sverige. Han kjenner således utfordringene i legemiddel-, næringsmiddel-, elektronikk- og oljeindustrien. Han har også god erfaring fra bank og forsikring. De siste årene har han jobbet mye med å utvikle prosjektledere i NRK. I 2000 tilpasset han boken ”Project Leadership” til det norske marked for Gyldendal Akademiske. I 2006 ga han ut sin egen bok, "Prosjekt-oppstart" på samme forlag.

Michel Esnault er opptatt av de prosjektutfordringer vi har mest av i Norden, dvs prosjektarbeid i matriseorganisasjoner, med mange parallelle prosjekter og begrensede personressurser. Han legger vekt på enkle og gjennomtenkte modeller som gjør at prosjektledere og prosjektgrupper raskt får en felles forståelse. Gjennom konkrete eksempler og modeller for gjennomføring skaper han lett entusiasme og motivasjon for prosjekt som moderne arbeidsform.

Michel leverer også seminarer med bruk av "Diversity Icebreaker".

Mobil (+47) 90 13 17 94

E-mail: me@human-factors.no
Back