Ansatte

Harald K. Ekelund

Harald håndterer vår økonomi og våre internasjonale avtaler. Han har også en aktiv rolle i strategisk planlegging. 
Harald har utviklet Human Factors sammen med sin bror Bjørn Z. Ekelund siden 1997. Siden Harald har bakgrunn fra økonomi og jus har det vært naturlig å ha fokus på infrastruktur og administrasjon av selskapet. Siden 2015 har selskapet en ordning med to daglige ledere - hvor Harald er daglig leder for merkantile oppgaver.

Harald er spesielt opptatt av at selskapet forvalter sin intellektuelle kapital og salgsvekst i tråd med sunne etiske og økonomiske prinsipper, parallelt med samfunnsnyttige bidrag.

Harald er styremedlem og aksjonær og forbereder saker for styret og generalforsamling.
Back