Ansatte

Harald Ekelund

Harald har utviklet Human Factors AS sammen med sin bror Bjørn Z. Ekelund siden 1997. Med faglig bakgrunn fra jus og økonomi har det vært naturlig med fokus på administrasjon av selskapet og den kommersielle utviklingen av hovedproduktet Diversity Icebreaker. Siden 2015 har selskapet hatt en ordning med to daglige ledere - hvor Harald er daglig leder for merkantile oppgaver.

Harald er opptatt av at selskapet ikke bare forvalter sin intellektuelle kapital og salgsvekst på en økonomisk bærekraftig måte men også at selskapet evner å bidra til generell samfunnsnytte.

Harald er styremedlem og aksjonær og forbereder saker for styret og generalforsamling.
Back