Tester

MiljøReflektor

Et enkelt verktøy – med 50 sentrale spørsmål.


• Basert på solid erfaring med etablerte teammålingsverktøy
• Omfatter helse- og ledelsesrelaterte problemstillinger
• Utsagn ordnet inn i 18 faktorer
• Påbygningsmuligheter med inntil 15 utsagn
• Statistisk kvalitetssikret verktøy
• Norsk sammenligningsgrunnlag og normskårer
• Internettbasert besvarelse
• Dekker mer enn det lovpålagte minstekrav.

Anonymitet er sikret:
• Ingen form for persondata i besvarelsen
• Analyser og rapporter vil ikke omtale små enheter eller utvalg

 

 

 

Faktorene:

 


1. Mål
2. Selvbestemmelse
3. Innflytelse
4. Informasjonsdeling
5. Trygghet

6. Tillit
7. Konflikthåndtering
8. Mestringsbetingelser
9. Arbeidsbelastning
10. Innflytelse på egen arbeidssituasjon

11. Stress
12. Tilfredshet
13. Kompetanseutnyttelse
14. Flyt-opplevelse
15. Mobbing

16. Forutsigbarhet
17. Diskriminering
18. BelønningVi kan bistå ledelse og tillitsvalgte/verneombud med planleggings- og informasjonsarbeid.
Verktøyet gir oversiktlige diagrammer, pluss tabeller for den som vil gå i dybden.
Analysenivå og resultater tilpasses ellers den enkelte organisasjons størrelse og behov.
MiljøReflektor 50+ er et utviklingsorientert kartleggingsverktøy som legger til rette for konstruktiv feedback og målrettet utviklingsarbeid i organisasjonen.

 

 

 

 

 

 

Mer informasjon?

Human Factors tlf: 22 42 30 30, eller du kan sende en e-mail til office@human-factors.no

 

 

 

Back