Tester

Sertifiseringskurs

3 ulike teamverktøy:

 

TeamReflector

Team Performance Inventory + Lederfeedback (TPI+Lederfeedback)

Tverrfaglig Samarbeidssjekk (TSS)

(For opplæring i Diversity Icebreaker - se egen oversikt)


NB: Verktøyet Tverrfaglig Samarbeidssjekk krever ikke formell sertifisering for bruk.

 

Mål

Å gi deltakerne god kompetanse til å anvende de ulike målingsverktøyene på team-prosesser.

Øvelser vil bli gjennomført som illustrerer forskjellige typeeksempler og utfordringer knyttet til utvikling av team.

 

Målgruppe

Konsulenter, internkonsulenter og organisasjonsutviklere som ønsker å benytte anerkjente testverktøy som supplement og redskap i teamutviklings-sammenheng.


 

Hovedtemaer


• Teoretisk bakgrunn, inkl faktorer og spørsmål.

• Manual, spørreskjema, profilark,

• Skåring.

• Psykometriske egenskaper.

• Administrasjon, norske normer.

• Hvordan tolke resultater og gi tilbakemelding til teamene?

• De ulike verktøyenes grenseganger i forhold til organisasjon og individ, arbeidsmodeller og input til teamene.

• Intervensjoner knyttet til de ulike dimensjoner.

 

• Drøftinger av ulike case.

 

 

Arbeidsform

Arbeidsformen vil veksle mellom foredrag, samtaler og praktiske øvelser.

 

 

Faglig ansvarlig

Bjørn Z. Ekelund

 

 

Varighet

1 dag

 

Pris

NOK kr 6 500,- + mva.

Prisen inkluderer også personlige rettigheter til bruk av testene TPI+Lederfeedback og TeamReflector 

 

 

Priser for bruk

NB: Det påløper ingen årlige lisenser. Det påløper kun kostnader ved evt. bruk av verktøyene.

TPI+Lederfeedback og TeamReflector:
kr 3 500,- + mva pr team. Individuelle profiler i tillegg til hele teamprofilen er inkludert i prisen. Prisen forutsetter at teamdeltakerne besvarer testen på Internet og at konsulenten mottar profil ferdig til å printe ut i pdf-format.

 

 

Tverrfaglig samarbeidssjekk (TSS)

TSS kan kjøpes for kr 90,- + mva pr skjema. Online-versjon (fra 2019) koster kr 3 500,- + mva pr team.

 

 

Påmelding

Interessenter bes sende en mail til: seminar@human-factors.no
Vi vurderer fortløpende interessen og forsøker å finne en dag som passer alle parter.

 

Back