Tester

TSS

Fokusområder: Rammer, kompetanser og relasjoner.

Tverrfaglig Samarbeidssjekk

 


- 4-siders skjema som kan fylles ut på stedet. Siste side kan brukes for å lage et felles resultat for teamet.

- Stimulerer til fokuserte drøftinger i tverrfaglige samarbeidsmiljø.

- Bidrar til en bredere forståelse av utfordringene, samt
til en mer løsningsorientert drøfting.

Bruks både i papirversjon og nett-versjon.

 

 

 

 

Forskning og normer

Det er samlet inn ca 700 besvarelser fra 2 ulike virksomhetsområder, bedriftshelsetjenester og arbeide
med barn og unge. Resultater og analyser av dette materialet er presentert i manualen for TSS.

 

 

 

 

 

 

Faktorene

TSS består av 12 faktorer med 5 spørsmål innen hver kategori. De 12 faktorene avspeiler 3 hovedområder:

• Organisasjonsstruktur: Mål, Lederansvar, Regler og Roller.

• Prosesser: Teamledelse, Møtestruktur, Kommunikasjon, Beslutningsprosesser, Håndtering av forskjellighet, Håndtering av refleksjon, Konflikthåndtering.

• Resultat: Tillit og Kollektiv identitet.

 

 

 

 

 

 

Opplæring

Du trenger ingen sertifisering for bruk av dette verktøyet, men verktøyet vil bli gjennomgått på vårt generelle sertifiseringskurs for teamverktøy. Se mer om sertifiseringskurset her. Norsk og engelsk manual er tilgjengelig

Konseptet er laget i 2004 av Bjørn Z. Ekelund, Psykolog, MBA, Human Factors AS og er tilgjengelig i norsk og engelsk versjon.

 

 

 

 

 

 

Pris

Papirbasert løsning med spørreskjemaet koster pr kr 90,- + mva pr person/skjema.
Online-basert løsning (lansert 2013) koster kr 3500,- + mva pr team.

 

 

 

 

 

Mer informasjon?

Human Factors tlf: 22 42 30 30, eller du kan sende en e-mail til office@human-factors.no

 

 

Back