Nyheter

to-delt ledelse

5. januar 2015

For Human Factors AS har suksessen med Diversity Icebreaker medført at kompetanseutvikling knyttet til anvendelse, utvikling og distribusjon av Diversity Icebreaker har blitt selskapets mest omfattende virksomhet. Rent operativt har dette medført en økende aktivitet knyttet til håndtering av bestillinger, produktutvikling og om å være tilgjengelig for rask faglig støtte til kunder som vil ta verktøyet i bruk.

Utvikleren av Diversity Icebreaker og hovedeier i Human Factors, Bjørn Z. Ekelund, har derfor tenkt at daglig ledelse bør ligge ved det operative Oslo-kontoret og ikke lenger hos han selv, siden Bjørn Z. Ekelund bor i Larvik og har stor reise- og konsultasjonsaktivitet i inn- og utland. Fra 1. januar 2015 vil derfor Human Factors ha to daglige ledere, basert i Oslo, med to ulike arbeidsområder:
 

  • Daglig leder – Commerce: Harald K. Ekelund, vil ha fokus på de merkantile oppgavene. Harald har utviklet selskapet sammen med Bjørn siden 1997.
  • Daglig leder – Consultancy: Piotr Pluta, vil med sin internasjonale bakgrunn og brede kunnskap om DI ha fokus på det psykologfaglige knyttet til driften, herunder opplæring, rask kundestøtte og konsultasjon.

Bjørn Z. Ekelund fortsetter som arbeidende styreleder og aktiv seniorkonsulent, men altså uten de daglige administrative oppgavene. Bjørn Z. Ekelund får med dette frigjort tid for utviklingsarbeid med kunder, foredrag, teamutvikling, men også som sparring partner for bruk av DI i organisasjoner nasjonalt og internasjonalt, typisk med vekt på DI, innovasjon og kryss-kulturelle utfordringer.

Tanja Münchausen fortsetter ved kontoret som før med å følge opp kundebestillinger etc. som tidligere.