Bestilling av materiell

Personvern

En beskrivelse av hvordan Human Factors AS samler inn og bruker personopplysninger ved bestilling av materiell på hjemmesiden.

 

Denne erklæringen oppdateres fortløpende og uten videre varsel om endringer. En oversikt over endringer er tilgjengelig på: Endringslogg for personvernerklæring

 

På nettsiden til Diversity Icebreaker® kan våre kunder bestille testmateriell ved å registrere blant annet firmanavn, kontaktperson, faglig ansvarlig for bruk av testmateriell, e-post, telefon, levering- og fakturadresse.

 

Kunder kan også bestille materiell og tjenester ved bruk av mail og telefon.

 

Leveringsinformasjon deles med distributøren Bring og evt. UPS (vedr ordre som skal sendes utenfor Norge) som sender ut materiellet på vegne av Human Factors AS. Fakturainformasjon deles med vår regnskapsfører Quality Regnskap AS.

 

Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av materiell blir ellers benyttet til:

  • å effektuere bestillingen, herunder fakturering i Visma regnskapssystem og evt. i Stripe, samt å utarbeide intern salgsstatistikk. 
  • å følge opp med viktig informasjon i forbindelse med kundeforholdet slik som produktoppdateringer, support/service og prisjusteringer, men ikke ordinær markedskommunikasjon. 

- Kundeopplysningene vil blir lagret så lenge det er påkrevet for å oppfylle våre forpliktelser, eks. i henhold til bokføringsforskriften og evt. reklamasjon.

 

 

DINE RETTIGHETER

Alle som er registrert i et av Human Factors AS´ systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Den registrerte har også rett til å be om at uriktige og ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller evt. supplert. Den registrerte har videre rett til å protestere mot behandling, samt rett til dataportabilitet. Den registrerte har også rett til å klage til Datatilsynet. Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan samtykke til enhver tid trekkes tilbake ved å kontakte behandlingsansvarlig. Rettmessige krav fra den registrerte skal besvares så raskt som mulig, men senest innen 30 dager.

 

 

Mer informasjon?

Klikk her for å lese hele Human Factors sin personvernerklæring.

 

 

Behandlingsansvarlig:

Human Factors AS

Harald K. Ekelund, Daglig leder - Commerce

E-post: he@human-factors.no

Telefon: +47 22 42 30 30

Postadresse: Postboks 86 Lilleaker, 0216 Oslo

Org. nr. 965878467