Kunder

Internasjonale oppdrag utlands

OSSE Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSCE Østerrike), AGA (Finland)

Procter & Gamble (USA) , Ablestik (USA), EADS (European Aeronautic Defence and Space Company, Tyskland), Carnegie (Investment Bank, Sverige), og Leger uten Grenser - Medecins Sans Frontieres (Sverige), Hexagon/Leica Geosystems (Sveits)

Back