Teamutvikling

Vi skreddersyr det seminaret du ønsker

Vi har erfaring fra teamutviklingsarbeid både i Norge og internasjonalt, deltakelse i forskning- og utviklingsprosjekter, publikasjoner og opplæring av interne og eksterne konsulenter.

Vi har spiss-kompetanse på team-målinger. Flere enn 350 000 personer har besvart våre testverktøy.
 

Vi arbeider med ulike typer team:

 

Nye team:

Hvordan gi teamet en god start?

 

Etablerte team:

Hvordan revitalisere teamet for å øke verdiskapning og trivsel?

 

Innføring av team i tradisjonelle virksomheter:

Hvilke fallgruber og potensialer finnes?

 

Tverrfaglige team:

Hvordan unngå konflikt og utnytte potensialet de ulike profesjoner representerer?

 

Prosjektteam:

Prosjektstyring er ikke nok - hvordan mobilisere de menneskelige
ressursene og få disse til å spille sammen?

 

Lederteam:

Hvordan håndtere de spesielle utfordringer et lederteam står overfor?

 

Virtuelle team:

Hvordan samarbeide når man ikke arbeider sammen?

 

Internasjonale team:

Hvordan unngå å bagatellisere kulturforskjeller og heller utnytte disse positivt?

 

 

 

 

Arbeidsform og innhold

Teamutviklingens form og varighet varierer etter kundens behov og ønsker. En prosess som går over et halvt år og består av f.eks. 3 samlinger á 1-2 dager vil ofte være det optimale.

Vi arbeider med enkeltteam, avdelinger eller hele organisasjoner der flere team er samlet samtidig.

Innholdet skreddersys teamets behov. Vi tar gjerne utgangspunkt i følgende temamoduler når vi sammen med kunden lager et program:

 

 

Forskjellighet i teamet

Hvordan utnytte de ulike ressursene – inkludert forskjellig personlig arbeidsstil?
Våre utfordringer
Hvilke utfordringer står teamet overfor og hvordan skal de løses?

 

Vårt eget team

Resultater fra teamanalysen TPI+Lederfeedback som sammenligner vårt
team med andre. Hva er våre styrker og forbedringspunkter?

 

Kommunikasjon

Hvordan få til en åpen og god dialog?
Vi har utviklet verktøyet Diversity Icebreaker som brukes i slike sammenhenger.

 

Team vs gruppe/"Jeg" og "vi"

Hva er forskjellen på team og gruppe? Hvordan ivareta individet i teamet?

 

Felles mål/visjon/verdier

Arbeid med mål som er klare, realistiske og verdifulle for den enkelte, teamet, organisasjonen, kundene og andre interessenter.

 

Samspillsregler

Hvilke spilleregler skal vi ha innad i teamet?

 

Roller, forventninger og bidrag

Arbeid med rolleavklaring, forventninger til hverandre og eget bidrag til at de andre lykkes.

 

Samarbeid på tvers

Hvordan er samarbeidet mellom vårt team og andre?

 

Våre møter

Arbeid med den viktigste arenaen for teamarbeid - møter, for at disse skal være effektive.

 

Kreativitet

Teknikker for å fremme teamets innovasjonsevner.

 

Teamlæring

Hvordan fremme refleksjon og kontinuerlig læring i teamet?Arbeidsmetodikk består av diskusjoner og korte innlegg, målinger/tester og feedback, inkludert evt videofeedback, forskjellige øvelser og aktiviteter. Vi har en rekke problemløsningsoppgaver og simuleringsøvelser for team som kan gjennomføres inne og ute.

Human Factors har på kort tid opplevd en kraftig økning i etterspørsel etter den enkle testen "Diversity Icebreaker" - testverktøyet som er enkelt i bruk og samtidig faglig veldokumentert. Den har for mange konsulenter og interne personalledere blitt en "må ha" i teamsamlinger og seminarer. Testen er nå oversatt til 19 språk og brukes over hele verden.

Vårt fokus er hele tiden at teamutviklingen skal være relevant for arbeidshverdagen og gi konkrete, verdiskapende resultater.

 

 

 

 

Teamutvikling med humorseminar

Hva med å starte opp eller utvikle et team med et humorseminar? Dette vil øke bevissthet knyttet til bruk av humor og styrke de positive effektene av humor i arbeidsmiljøet. Humor er viktig for gruppens identitet og styrker gruppens sosiale kapital. Humor gjør også at medarbeiderne blir raskere kjent med hverandre og forsterker tillit i kommunikasjon.

Vi tilbyr et humorseminar som et engasjerende kick-off og utgangspunkt for kulturbygning i gruppen.