Tester

TeamReflector

For teamutvikling, prosjekter, leder-
utviklingsprogram og endringsprosesser.

Det genereres profiler både for teamet samlet og for det enkelte teammedlem sammenlignet med teamet. Kun 33 spørsmål.

Testen besvares på Internet. Det tar ca 10 minutter å besvare de 33 spørsmålene. Konsulenten får deretter profilen tilsendt på mail fra Human Factors samme dag alle har besvart.
 

Opplæring

Vi har så langt sertifisert ca 120 personer sertifisert til å bruke dette verktøyet. Norsk og engelsk manual er tilgjengelig. Det påløper ingen årlige kostnader, kun for sertifisering og deretter faktisk bruk. Se mer om sertifiseringskurset her.
 

Mulighet for lederfeedback

TeamReflector kan også fås med 9 lederfeedback-spørsmål i tillegg. Da får man en liten 180 grader lederfeedback som en spesifikk del av profilen. Denne versjonen kaller vi TeamReflector Plus.
 

Normert

Det ble i 2005 utviklet persentil-normer basert på 100 norske og 25 svenske team som gjør at du kan sammenligne dine teamresultater med en normgruppe.
 

Modellen

Testen baserer seg på en enkel teoretisk modell basert på "Input – prosesser – output":

• Forutsetninger: Selvbestemmelse, Sammensetting
• Prosesser: Målorientering, Konflikthåndtering, Tillit, Refleksjon
• Resultater: Tilfredshet, Samhold, Nyskaping, Eksternt Samarbeide
• Lederskap. Oppgave, Menneske, Endring

 

Pris

Pris pr team-måling: Kr 3 500 + mva.
Sertifiseringskurs: Kr 6 500 + mva. Les mer

 

Mer informasjon?

Human Factors tlf: 22 42 30 30, eller du kan sende en e-mail til office@human-factors.no

Back