Tester

TPI-LF

For teamutvikling, prosjekter, leder-
utviklingsprogram og endringsprosesser.

Det genereres profiler både for teamet samlet og for det enkelte teammedlem sammenlignet med teamet.

Testen besvares på Internet. Det tar ca 20 minutter å besvare de 86 spørsmålene. Konsulenten får deretter profilen tilsendt på mail fra Human Factors samme dag alle har besvart.
 

Opplæring

Vi har så langt sertifisert ca 200 personer til å bruke dette verktøyet. Norsk og engelsk manual er tilgjengelig. Det påløper ingen årlige kostnader, kun for sertifisering og deretter faktisk bruk. Se mer om sertifiseringskurset her.
 

Mulighet for lederfeedback

Flere av spørsmålene går på lederskap og man får således liten 180 grader lederfeedback som en spesifikk del av profilen, men denne delen kan utelates dersom man ikke ønsker at leder skal vurderes i denne sammenhengen.
 

Normert

Det ble i 2005 utviklet persentil-normer basert på 100 norske og 25 svenske team som gjør at du kan sammenligne dine teamresultater med en normgruppe.
 

Språk

Vi leverer verktøyet på norsk, svensk, dansk og engelsk.

 

Pris

Pris pr team-måling: Kr 3 500 + mva.
Sertifiseringskurs: Kr 6 500 + mva. Les mer

 

Mer informasjon?

Human Factors tlf: 22 42 30 30, eller du kan sende en e-mail til office@human-factors.no
 

Back